STAPPERT Česká republika je jedním z největších dodavatelů nerezi, otěruvzdorných a vysokopevnostních materiálů v České republice. Je vlastníkem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 zaručující kvalitu v oboru nákup, skladování, dělení, distribuce a prodej nerezového materiálu, certifikátu TÜV, certifikátu Solventní firma a certifikátu Spolehlivá firma.

Prodáváme veškeré nerezové produkty, které naleznete v přehledném Rozdělení produktů
Odkaz k informacím ve skupině IMS GROUP.

Od 1.10.2012 se společnost LEGA-INOX spol. s r.o. přejmenovala na STAPPERT Česká republika spol. s r.o."

http://www.stappert.biz/ceskarepublika

Nové OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 1.1.2014


Centrála Otmarov:
Otmarov 57, 664 57 Měnín
Tel: Rozděleno dle regionů ZDE

Pobočka Praha:
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Tel: Rozděleno dle regionů ZDE

Změna ve vedení společnosti od 1.3.2012:
..........................

Projekt financovaný z fondu OP LZZ
Společnost získala dotaci z evropského sociálního fondu (ESF), výzva č. 94 - "Zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti STAPPERT ČR".
V příloze k dispozici zadávací kritéria pro výběrové řízení, včetně budoucího znění Smlouvy o dílo.

Výzva k podání nabídek
Doplňující informace k výzvě pro podání nabídek
Příloha č.1 Krycí list
Příloha č.2 Specifikace předmětu plnění
Příloha č.3 Položková nabídka
Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo
Odpovědi na dotazy uchazečů
Výsledek výběrového řízení

Organigram STAPPERT Česká republika spol. s r.o.
platný ke dni 1.7.2013

Od 1.9.2012 je skladovací a prodejní činnost pobočky Uherské Hradiště přesunuta na centrálu společnosti do Otmarova.

STAPPERT CZ je vlastníkem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 zaručující kvalitu v oboru nákup, skladování, dělení, distribuce a prodej nerezového materiálu.


Jsme také držiteli certifikátu Solventní firma:

Politika kvality a ochrana životního prostředí: